Име и презиме представника у Савету
Први разред
1Тина Јоксић
2Јелена Аликалфић
3Тања Миловановић
4Даринка Шулић
5Наташа Мугоша
6Душанка Крајновић
7Милан Вуковић
8Миодраг Стакић
10Данило Вуковић
11Татјана Богићевић
12Синиша Бундало
Други разред
1Милан Јанковић
2Здравко Јанковић
3Марија Лазић
4Биљана Стојковић
5Жељко Бабић
6Велимир Радомировић
7Силвана Шћепановић
8Снежана Томановић
9Димитрије Јовановић
10Валерија Васиљевић
11Јелена Пајић
12Саша Јовановић
Трећи разред
1Татјана Јевремовић Петровић
2Aна Илић
3Мирјана Митровић
4Aleksandra Mećava
5Сандра Ковачић
6Катарина Џелебџић
7Ирис Бјелица Влајић
8Владимир Стакић
9Tanja Štrbac
10Татјана Максимовић
11Стана Мартић
12Гаља Исајев
Четврти разред
1Јелена Симовски
2Санела Петронијевић
3Драган Терзић
4Емила Спасојевић
5Далибор Рајковић
6Јасмина Оро
7Милица Аничић-Јанковић
8Сандра Дејановић
9Бранка Јовановић
10Мирко Рупић
11Јасмина Максић