Решења пријемног испита из биологије

/ мај 11, 2024/ Вести

Извршена је ревизија кључа због бодовања седмог задатка.

То је урађено на следећи начин:

Бодовање за 7. задатак:

А. Тачан одговор 5 бодова

Б.Тачан одговор 5 бодова

В. Сваки тачан ред по 2 бода; укупно 10 бодова.

Share this Post