Обавештење за ђаке који полажу пријемни испит за одељење ученика надарених за биологију и хемију

/ мај 27, 2019/ Биолошко-хемијско одељење

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

Пријемни испит за ново одељење, ученика талентованих за биологију и хемију, биће одржан 01. јуна у Петој београдској гимназији, како за пријављене у Петој, тако и у Осмој београдској гимназији, и то тако што ће се прво радити тест из биологије, у трајању од два сата, у времену од 14 до 16 часова. Потом следи пауза од пола сата. У 16:30 почиње израда теста из хемије, која такође траје два сата.

Ученици се на дан пријемног опредељују који тест желе да раде, биологију, хемију или оба. Нема комбинованог теста. Ако раде оба теста, узеће се у обзир бољи резултат. Није потребно да школу раније обавештавају који тест ће радити. Школа је предвидела довољан број места за све пријављене.

На испит је потребно доћи најкасније 15 минута раније. Неопходно је понети ђачку књижицу ради идентификације.

Тест се ради хемијском оловком. Поштују се иста правила као и за завршни испит, о којима су ученици већ обавештени.

У холу школе, ученике ће сачекати јединствени списак, са свим пријављеним ученицима, по азбучном реду. У клупама седи по један ученик. Све учионице имаће ознаку који бројеви (ученици) са списка раде тест у њој. Дежурни запослени ће ученике спровести до њихове учионице.

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО КАШЊЕЊЕ на пријемни испит. Сви они који желе да приступе полагању, морају бити на својим местима у тренутку започињања испита.

Резултати испита биће истакнути у холу школе наредног дана до 15 часова.

Share this Post