СмерКвота
Природно-математички180 (6 одељења)
Друштвено-језички 120 (4 одељења)
Биолошко-хемијски (посебан пријемни испит)20 (1 одељење)
Историјско-географски (посебан пријемни испит)20 (1 одељење)

Документа потребна за упис

За упис на сва четири смера предају се следећа документа:

  • Сведочанство о завршеној основној школи (оригинал)
  • Сведочанства последња три разреда основне школе (оригинали)
  • Дипломе о освојеним наградама на републичким/међународним такмичењима
  • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
  • Уверење о положеном завршном испиту


ПРИЛИКОМ ПОПУЊАВАЊА ФОРМУЛАРА, ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ КОЈИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ УЧЕНИК БИРА. ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ОПРЕДЕЛИЛА СЕ ЗА СЛЕДЕЋА ЧЕТИРИ ИЗБОРНА ПРЕДМЕТА: ЈЕЗИК МЕДИЈИ И КУЛТУРА, ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ, ЗДРАВЉЕ И СПОРТ И УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН. ПРИЈАВА НИЈЕ КОМПЛЕТНА БЕЗ ОВОГ ПОДАТКА!!! УЧЕНИК СЕ МОРА ИЗЈАСНИТИ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ИЛИ ВЕРСКУ НАСТАВУ! ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК ЈЕ ЈЕЗИК КОЈЕ ЈЕ ДЕТЕ УЧИЛО У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ.