Председник:

Александра Дујковић III-10


Заменик председника:

Милица Новичић I-7


Секретар:

Филип Јанковић I-2