Чланови школског одбора:

Ред. бр. Име и презиме
1 БИЉАНА КОНСТАНТИНОВИЋ
2 ЈАСНА ГАРИЋ ПОЛИМАЦ
3 ДРАГАНА ЂУКИЋ СТАНОЈЕВИЋ
4 МИРЈАНА МИТРОВИЋ
5 ВЕРИЦА БРАДИЋ
6 ДРАГАНА ИЛИЋ
7 ВЛАДИСЛАВ ГЛАДОВИЋ
8 НИКИЦА ЈАКШИЋ
9 АЛЕКСАНДРА ПАТЕНКОВИЋ