Чланови школског одбора:

Ред. бр. Име и презиме
1 БИЉАНА КОНСТАНТИНОВИЋ
2 НЕБОЈША МАРЈАНОВИЋ
3 ДРАГАНА ЂУКИЋ СТАНОЈЕВИЋ
4 ИРИС БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ
5 МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
6 НИКИЦА ЈАКШИЋ
7 ВЛАДИСЛАВ ГЛАДОВИЋ
8 НЕБОЈША НИКОЛИЋ
9 ЖАКЛИНА БАРАГА