Пројекат „Погледајмо око себе” | Инклузија

/ април 3, 2012/ Пројекат Инклузија

Инклузивно образовање је део система вредности у коме свака особа мора бити уважавана, а различитости се разумевају као богатство и извор учења. Законом о основама система образовања и васпитања створена је могућност и обавеза да школе прихватају децу којој је потребан инклузивни приступ, а то су деца са физичким и менталним сметњама у развоју (хиперактивност, физички инвалидитет, оштећења слуха или вида, поремећај пажње, тешкоће у учењу…) и надарена деца.

Наша школа је у пилот пројекту о инклузији, јер смо сматрали да је то потребно. Назив нашег пројекта је: „Погледајмо око себе”.

У оквиру тог је урађено следеће:

  1. У току маја и јуна 2011. године анкетирано je 500 ученика наше школе. Циљ те анкете је био да провери обавештеност ученика о инклузији и спремност да се укључе у тај процес. Резултати анкете су показали да велики број ученика сматра да је деци са посебним потребама потребно редовно образовање и да би прихватили таквог ученика у одељењу и помогли му.
  2. Наставници ове школе су прошли две обуке кроз семинаре:
    „Хиперактивност и дефицит пажње” и „Дисграфија, дислексија и дискалкулија”
  3. У марту месецу ће бити одржане две представe. Једна представа је направљена у сарадњи са школом за децу са оштећеним слухом са наше општине.
  4. У холу школе је организована изложба са темом „Погледајмо око себе”.

Очекујемо од бивших и садашњих ученика ове школе, као и њихових родитеља, да нам на овај сајт шаљу своје сугестије и искуства.

Share this Post