Ред. бр. Презиме и име (радни стаж) Послови на којима ради
1. Динић Иван(35) домар
2. Урошевић Љиљана(15)

(замена Јелена Булатовић)

спремачица
3. Марија Марић(1) спремачица
4. Jеремић Мирјана(3) спремачица
5. Радовић Гордана(31) спремачица
6. Радивојевић Ивана(13) спремачица
7. Милошевић Рајна(28)

(замена Снежана Каљевић)

спремачица
8. Ћерими Бајрамша(22) спремачица
9. Ташковић Слађанка(22) спремачица
10. Марковић Ружа(20) спремачица
11. Станишић Гордана(9) спремачица
12. Тричковић Марица(9) спремачица