Педагог

Рајка Пушица

Телефон: 3236367, локал 23

Е-пошта: rajka.pusica@vbeogradska.edu.rs

Радно време: понедељак, среда, петак: 14:00 – 20:00 часова
                        уторак, четвртак: 19:00 – 15:00 часова

сваке друге и четврте среде у месецу радно време је од 09 до 15 часова.


Психолог

Биљана Апостоловић Милојевић

Телефон: 3236367, локал 17

Е-пошта: biljana.apostolovic@vbeogradska.edu.rs 

Радно време: понедељак,среда, петак: 09:00 – 15:00 часова
                       уторак, четвртак: 14:00 – 20:00 часова

сваке друге и четврте среде у месецу радно време од 14 до 20 часова


Библиотекар

Николина Јевтовић

Телефон: 3236367

Радно време: понедељак-петак: 10:00 – 15:00 часова


Ред. бр.Презиме и имеЗавршени факултетПослови на којима ради
1 Апостоловић Милојевић БиљанаФилозофски факултет
Група за психологију
психолог
2Тодоровић Пушица РајкаФилозофски факултет
Група за педагогију
педагог
3Јевтовић НиколинаФилолошки факултетбиблиотекар