Секретар гимназије

Мирјана Парезановић
(Правни факултет)

Телефон: 011/32-64-674
Радно време: 08:30 – 16:30 часова