Услуга организације и реализације екскурзије ученика наручиоца у школској 2019/2020. години, према захтеваном програму путовања


Услуга организације и реализације екскурзије ученика наручиоца у школској 2019/2020. години, према захтеваном програму путовања, број јавне набавке ЈНУ број 01/19


КД – Услуга организације и реализације екскурзије ученика наручиоца у школској 2019/2020. години, према захтеваном програму путовања, број јавне набавке ЈНУ број 01/19


Јавни позив – Услуга организације и реализације екскурзије ученика наручиоца у школској 2019/2020. години, према захтеваном програму путовања, број јавне набавке ЈНУ број 01/19


ЈНМВ број 01/2019- Електрична енергија


КД за ЈНМВ бр. 01 / 2019 – Електрична енергија


Јавни позив за ЈНМВ бр. 01/ 2019 – Електрична енергија