Наставници (Стручна већа)
Српски језик и књижевностЕнглески језикРуски језик
Немачки језикФранцуски језикЛатински језик
ФилозофијаСоциологија, Устав и права грађанаГрађанско васпитање
Верска наставаПсихологијаИсторија
Ликовна култураМузичка култураМатематика
Рачунарство и информатикаФизикаГеографија
ХемијаБиологијаФизичко васпитање
Језик, култура и медијиПримењене наукеЗдравље и спорт
Уметност и дизајн

Кадровски услови рада

Српски језик и књижевност и страни језици


Српски језик и књижевност

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Филиповић Мила  (17) Филолошки факултет Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност   I – 5, 9 II – 3, 7 III – 1
2. Мр Јевтовић Растко (23) одељењски старешина III-7 Филолошки факултет Српска књижевност са општом књижевношћу Српски језик и књижевност II – 9 III -7,9 IV – 1  
3. Др Кецман Виолета (21) одељењски старешина II-7 Факултет драмских уметности, Теорија драмских уметности, медија и културе
Филолошки факултет, Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
I-11, II-1, II-7, II-11, IV–3
4.  Мунижаба Татјана  (23)   Филолошки факултет Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност II – 10 III – 8, 10 IV – 4
5.  Др Петричевић  Марија  (19)   Филолошки факултет Српскохрватски језик и књижевност Српски језик и књижевност II – 1, 5, III – 5 IV – 3, 7  
6. Шаренац Милица (16) Филолошки факултет Српски језик и књижевност са општом књижевношћу Српски језик и књижевност II – 4, 6, 8 IV – 2, 6
7. Татовић-Поповић Ивана (замена Милуновић Ана) (4) одељењски старешина I-6 Филолошки факултет Југословенска књижевност и српскохрватски језик Српски језик и књижевност I – 4, 6, 8 II – 2 III – 4
8. Ma Наташа Мицић одељењски старешина IV-8 (19) Филолошки факултет Српски језик и књижевност   I – 2, 10 IV – 8, 10
9. Шиповац Катарина   Филолошки факултет Српски језик и књижевност   III – 2, 6 IV – 9

Енглески језик

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Десанчић Јована  (18) oдељењски старешина IV-9   Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Енглески језик II- 7, 9 IV- 1, 3, 7, 9
2. Курћубић Танасић Марија   Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Енглески језик   I – 5 IV- 2, 4, 6  
3. Стојиљковић Милена (25) Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Енглески језик I – 2, 4, 6, 10 II- 4 IV- 8, 10
4. Ђукић-Станојевић Драгана  (26) одељењски старешина II-3 Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Енглески језик II- 3 III – 1, 3, 5, 7, 9
5. Маравић Александра (6) одељењски старешина I-1 Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Енглески језик    I – 1, 3, 7, 9, 11 III- 8, 10  
6. Миланов Марија одељењски старешина I-8 Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Енглески језик I – 8 II – 2, 6, 8, 10 III – 2, 6
7. Рабреновић Tијана Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Енглески језик II – 1, 5

Руски језик

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
  1. Бошковић Ана (11) Филолошки факултет Руски језик и књижевност Руски језик   II – 5, (7,8) III – 1, 3, 9  
    2. Синђић Александра (16) Филолошки факултет Руски језик и књижевност Руски језик    I – 6, 8 III – 6 IV – 4, 9, 10    

Немачки језик

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
  1.   Пришинг-Живковић Ана (21) одељењски старешина II-1 Филолошки факултет Немаки језик и књижевност Немачки језик I – 1, 5 II – 1, 3, 9 III – 5, 7 IV – 1, 7
  2.   Панић Ивана (3) одељењски старешина II-10 Филолошки факултет Немачки језик и књижевност Немачки језик I – 2, 8, 10 II – 2, 10 III – 2, 4, 8, 1 0 IV – 6, 8  

Француски језик

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Константиновић Биљана (24) Филолошки факултет Француски језик и књижевност Француски језик I – 3, 7, 9 II – 7 III – 1, 3, 7 IV – 3, 9
2.  Јовановић Сања (15) одељењски старешина I -4 Филолошки факултет Француски језик и књижевност Француски језик   I – 4, II – 4, 6, 8 III – 6, 8, 10, IV – 2, 10

Латински језик

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Анђус Милеса (27)   Филозофски факултет Група за класичне науке Латински језик I – 1, 2, 4, 6, 8,  10, 11 II- 8, 10  
  2. Прица Милкица (9) одељењски старешина II-7 Филозофски факултет Класична филологија Латински језик   I – 3, 5, 7, 9 II – 7, 9  

Филозофија, социологија и сродни предмети


Филозофија

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
 1. Арсенијевић Михајло oдељењски старешина IV-10 Филозофски факултет Група за филозофију Филозофија III – 1, 3, 5, 7, 9 IV – 1, 3, 7, 9
2. Марјановић Небојша (18) одељењски старешина III-2 Филозофски факултет Филозофија Филозофија III – 2, 4, 6, 8, 10 IV – 2, 4, 6, 8, 10

Социологија

Устав и права грађана

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Смречник Иван  (15)   Филозофски факултет Група за социологију Социологија, Устав и права грађана   IV – 2, 4, 6, 8, 9,  10 IV- 2, 4, 6, 8, 9, 10
2. Грујић-Симеуновић Јулија (22) Филозофски факултет Група за социологију Социологија, Устав и права грађана   IV – 1, 3, 7 IV – 1, 3, 7

Грађанско васпитање

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Грујић-Симеуновић Јулија (22) Филозофски факултет Група за социологију Грађанско васпитање II – (1, 3), (5, 7, 9) III – 1, 3, 5, 7, 9 IV – (1, 9), 3, 7
2. Арсенијевић Михајло oдељењски старешина IV-10   Филозофски факултет Група за филозофију Грађанско васпитање I – 2, 4, 6, 8, 10,  11 II – 2, 4, 6, 8, 10 III – 2, 4, 6, 8, 10 IV – 2, (4, 10), 6, 8
3. Носовић Дубравка   Филозофски факултет Група за психологију Грађанско васпитање I – 1, 3, 5, 7, 9

Верска настава (Православни катихизис)

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Стеван Јовановић  (10) одељењски старешина III-8 Богословски факултет Српске православне цркве у Београду Верска настава I – (2,4), 6, 8, 10 II – 2,(4,6), 8, 10 III – 2, 4, 6, 8, 10 IV – (2,6), 4, 8, 10
2. Павлићевић Христијана (13) Богословски факултет Српске православне цркве у Београду Верска настава I- 1, (3,11), 5, 7, 9 II – 1, 3, 5, 7, 9 III- 1, (3,5), 7, 9 IV – (1,3), 7, 9

Психологија

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Стојановић Мира Филозофски факултет Психологија Психологија II-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9, 10  

Историја и географија


Историја

Ред. Бр Презиме и име наставника ( радни стаж) Завршени факултет ( група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Костић Јелена ( 19 ) одељењски старешина IV7 Филозофски факултет Историја Историја   II – 3, 5, 7, 9 III – 1, 3, 5 IV – 7, 9  
2. Мaрковић Славица ( 23 ) одељењски старешина II-2 Филозофски факултет Историја Историја   I – 2, 4, 6 II – 2, 4, 8, 10 III – 2, 4, 6  
3. Рашковић Весна ( 26 )   Филозофски факултет Историја Историја I – 1, 3, 5, 8, 10 II- 6, III- 8, 10 IV- 8, 10
4. Марко Пиштало одељењски старешина III-9 Филозофски факултет Историја Историја   I – 7, 9, 11 II – 1 III – 7,9  

Географија

Ред. Бр Презиме и име наставника ( радни стаж) Завршени факултет ( група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Зоран Божић ( 28)     Природно-математички факултет Географија Географија   I – 1, 8, 11 II – 2, 5 III – 1, 2, 3, 4, 5, 8
2. Шабић Маја  ( 20 ) одељењски старешина II-9 Природно-математички факултет Географија Географија   I – 3, 5, 7, 9 II – 1, 3, 7, 9 III – 7, 9  
3. Јелена Шћекић одељењски старешина IV4 Природно-математички факултет Географија Географија   I – 2, 4, 6, 10 II – 4, 6, 8, 10 III – 6, 10  

Култура


Ликовна култура

Ред. Бр Презиме и име наставника  ( радни стаж) Завршени факултет  ( група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Наталија Богдановић (18)     Филозофски факултет Историја уметности Ликовна култура   I – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 II – 1, 3, 5, 7, 9 III – 7, 8, 9, 10 IV – 7, 8, 9, 10
2. Милош Цветковић (16)   Факултет примењених уметности Ликовна култура   I – 6, 8, 10 II -2, 4, 6, 8, 10  

Музичка култура

Ред. Бр Презиме и име наставника  ( радни стаж) Завршени факултет  ( група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Игор Милијић (16)     Факултет за музичку уметност Музичка култура     I – 1, 3, 5, 7, 11 II – 1, 3, 5, 9  
  2. Шановић Сања (24) одељењски старешина I-9   Музичка академија Општа музичка педагогија Музичка култура     I – 2, 4, 6, 8, 9, 10 II- 2, 4, 6, 7, 8, 10 III- 7, 8, 9, 10 IV-7, 8, 9, 10

Математика и рачунарство и информатика

Математика

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Атанасковић Катарина (28)   Природно-математички факултет Математика I – 5 , 7 IV – 1, 3, 9
2. Кечкић Лидија   Природно-математички факултет Математика I – 6, 8 IV – 2, 6, 8
3. Ераковић Дубравка (23) одељењски старешина III-6 Природно-математички факултет Математика II – 2,4,8 III – 6  
4. Игњић Биљана (27)   Природно-математички факултет Математика  I – 2  II – 10  III – 2, 10  IV – 4
5. Јовановић Ненад (15) одељењски старешина III-4 Математички факултет Нумеричка математика и оптимизација Математика I – 4, 10 II – 6 III -4
6. Торњански Маја (24) Природно-математички факултет Математика I – 1, 3 II – 1, 9 IV – 7
7. Давидовић Драгана (27) одељењски старешина III-1 Математички факултет Природно-математичког факултета Математика  I – 9, 11 III – 1, 5  
8. Љубисављевић Љиљана (28) одељењски старешина III – 3 Природно-математички факултет Математика II – 3, 5 7 III – 3
9. Прокић Мирела Природно-математички факултет Математика III – 7, 8, 9 IV – 10

Рачунарство и информатика

Ред. Бр Презиме и име наставника  ( радни стаж) Завршени факултет  ( група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Марковић Габријела   Природно – математички факултет Математика Рачунарство и информатика II – 3, 9 III- 1, 3, 5, 9 IV- 1, 3, 7, 9 Вежбе: III- 1, 3, 5, 7, 9 IV- 1, 3, 7, 9
2. Mилосављевић Владимир Природно – математички факултет Математика Рачунарство и информатика I – 1, 3, 5, 7, 9 II- 1, 3, 5, 7, 9 III-7 Вежбе: III – 7  
3. Младеновић Марина одељењски старешина I-3 Рачунарство и информатика I – 1, 3, 5, 7, 9, 11 II – 1, 5, 7 Вежбе: IV-1, 3, 7, 9
4. Ивковић Миодраг (14) одељењски старешина III-10 Машински факултет Математика Рачунарство и информатика II – 2, 4, 6 III – 8, 10 IV – 4, 8, 10 Вежбе: III- 2, 4, 6, 8, 10 IV- 2, 4, 6, 8, 10
5. Прокић Мирела   Природно – математички факултет Математика Рачунарство и информатика I – 2, 4, 11 II- 2, 4, 8, 10  
6. Милановић Миљан     Електротехнички факултет
Рачунарство и информатика
I –1,3,5,7,9,11
II-5,7,9,11
7. Аврамовић Тамара (9)   Математички факултет Математика Рачунарство и информатика I- 2, 4, 6, 8, 10 III- 4 IV- 2, 6 Вежбе: III- 4, 8, 10 IV- 2, 4, 6, 8, 10

Физика, биологија, хемија


Физика

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Јешић Јасмина ( 29 )   Природно – математички факултет Група за физику Физика  I – 1, II -1, 3 III-1, 3, 5
2. Перић Ида (11) одељењски старешина  I-11   Природно – математички факултет Група за физику Физика I – 2, 3, 4, 5, 6,  11 III – 6 IV – 2
3. Ковачевић Ђорђе Природно – математички факултет Група за физику Физика   I – 7, 8, 9 II – 8,9 III – 7, 8, 9
4. Миљаковић Татјана  (32) одељењски старешина IV-3 Природно – математички факултет Одсек за физичке и метеоролошке науке Физика II- 5,7 IV- 1, 3, 7, 9
5. Мр Николић Биљана (38)     Природно – математички факултет Група за физику Физика III- 2, 4, 10 IV- 4, 6
6. Павловић Смиљана одељенски старешина I-10 Природно – математички факултет Група за физику Физика I – 10 II – 2, 4, 6, 10 IV – 8, 10

Хемија

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Обрадовић Марија   Природно-математички факултет Физика и хемија Хемија   I – 1, 3, 5, 6, 8  
2. Малинар Данијела  (26)  одељењски старешина III-5   Природно-математички факултет Хемија   I – 11 II – 1 III – 1, 3, 5
3. Весна Нововић (13) одељењски старешина II-5   Природно-математички факултет Хемија   I – 7, 9 II – 3, 5, 7, 9 IV- 1, 3
4. Салом Аница  ( 23) одељењски старешина IV-2   Природно-математички факултет Хемија   I – 4 II – 2, 4 III – 4 IV – 2, 4, 6
5. Балиновац Марија одељењски старешина II-6   Природно-математички факултет Хемија   I – 2, 10 II – 6, 8, 10 III – 2, 6  

Биологија

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Гарић Полимац Јасна (25) одељењски старешина IV-6 ( Марија Дабић замена помоћника директора) одељенски старешина II -4 Природно – математички факултет Молекуларна биологија Биологија     IV-6   II – 4 III- 2, 4, 6, 8 IV- 4
2. Јовичић Бранка (18)       Природно – математички факултет Биологија   I – 1, 3, 5, 7, 9 II – 7, 9 III – 1,3
3. Тешић Маја  (11) одељењски старешина IV-1 Природно – математички факултет Биологија   I -11 II -1, 3, 5 IV -1, 3
4. Марковић Ивана (7) одељењски старешина I-2   Природно – математички факултет Молекуларна биологија Биологија   I- 2, 4, 6, 8, 10 II-2, 6, 8, 10    
5. Љубичић Даница   Природно – математички факултет Биологија III – 5, 7, 9, 10 IV – 2

Физичко васпитање

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Ђоковић Александар (18) Факултет физичке културе Физичко васпитање I – 1, 3, 7 II – 7, 9 III- 5, 7, 8 IV – 1, 3
2. Илић-Петковић Снежана  (32) одељењски старешина II-8 Факултет за физичко васпитање Физичко васпитање I – 6, 8 II – 6, 8, 10 III- 2, 6, 10 IV- 6, 8, 10
3. Мр Ракочевић Љиљана (31) одељењски старешина I-5 Факултет физичке културе Физичко васпитање I – 5, 9, 11 II – 1, 3, 5 III- 1, 3, 9 IV – 7, 9  
4. Мрваљевић Огњен  (16) Факултет физичке културе Физичко васпитање I – 2, 4, 10 II -2, 4 III- 4 IV- 2, 4

Језик, култура и медији

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Маравић Александра (6) одељењски старешина I-1 Филолошки факултет Енглески језик и књижевност Енглески језик 2 групе
2. Александра Синђић Филолошки факултет Руски језик и књижевност Руски језик 7 група
3. Катарина Шиповац Филолошки факултет Српски језик и књижевност 2 групе

Примењене науке

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1.  Дабић Марија одељењски старешина I-4 Природно – математички факултет Биологија 7 групе
2. Малинар Данијела  (26)  одељењски старешина III-5   Природно-математички факултет Хемија 4 групе  
3. Весна Нововић одељенски старешина II-5 Природно-математички факултет Хемија 2 групе

Здравље и спорт

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Марковић Ивана одељењски старешина I-2 Природно – математички факултет Молекуларна биологија Биологија 4 групе
2. Ђоковић Александар (18) Факултет физичке културе Физичко васпитање 4 групе
3. Носовић Дубравка   Филозофски факултет Група за психологију Грађанско васпитање 2 групе
4. Стојановић Мирјана Филозофски факултет Психологија Психологија 5 група
5. Јовичић Бранка Природно – математички факултет Биологија 3 групе

Уметност и дизајн

Ред. бр. Презиме и име наставника  (радни стаж) Завршени факултет  (група или смер) Предмет који предаје Предаје у одељењима
1. Игор Милијић (16)     Факултет за музичку уметност Музичка култура 7 групе
2. Врачар Дражен   Факултет примењених уметности Ликовна култура 5 група

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА


Стручни сарадници

Ред. бр. Презиме и име  (радни стаж) Завршени факултет Послови на којима ради
 1. Милојевић -Апостоловић Биљана  (16) Филозофски факултет Група за психологију психолог
2. Тодоровић-Пушица Рајка (31) Филозофски факултет Група за педагогију педагог
3. Јевтовић Николина (17)  Филолошки факултет библиотекар

Органи руковођења

Ред. бр. Презиме и име  (радни стаж) Завршени факултет Послови на којима ради
1. Поповић Борка (23) Филолошки факултет директор Гимназије
2. Гарић Полимац Јасна (25) Природно – математички факултет Молекуларна биологија помоћник директора

Секретар

Ред. бр. Презиме и име  (радни стаж) Завршени факултет Послови на којима ради
1. Ненадић Зорица (19) Правни факултет секретар Гимназије

Рачуноводство и администрација

Ред. бр. Презиме и име (радни стаж) Школска спрема   Послови на којима ради
1. Ђурић Татјана (3) Економски факултет шеф рачуноводства
2. Мраовић Зорана   Правно-пословна школа референт за финансијско-рачуноводствене послове
3. Станковић Анђелија (32) Виша економска школа референт за правне, кадровске и административне послове
3. Иван Урошевић Правно-пословна школа референт за правне, кадровске и административне послове

Техничко и помоћно особље

Ред. бр. Презиме и име (радни стаж) Послови на којима ради
1. Ракић Зоран  (28) домар/мајстор одржавања
2. Урошевић Љиљана (13) чистачица
3. Марија Марић  (3) чистачица
4. Jеремић Мирјана (6) чистачица
5. Радовић Гордана  (33) чистачица
6. Радивојевић Ивана (13) чистачица
7. Милошевић Рајна (21) чистачица
8. Ћерими Бајрамша  (23) чистачица
9. Ташковић Слађанка (24) чистачица
10. Марковић Ружа  (22) чистачица
11. Станишић Гордана (8) чистачица
12. Тричковић Марица (9) чистачица

Зоран Ракић обавља послове референта за ПП заштиту.