Стручна већа

Српски језик и књижевност и страни језици Енглески језик Руски језик
Немачки језик Француски језик Латински језик
Филозофија Социологија, Устав и права грађана Грађанско васпитање
Верска настава Психологија Историја
Ликовна култура Музичка култура Математика
Рачунарство и информатика Физика Географија
Хемија Биологија Физичко васпитање

 

 

Српски језик и књижевност
Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Филиповић Мила Филолошки факултет
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
II7,9,  III9,  IV9
2 Јевтовић Растко Филолошки факултет
Српска књижевност
са општом књижевношћу
Српски језик и књижевност
I7,9,  III1,3,  IV3
3 Кецман Виолета Филолошки факултет
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
I1,3,5,  IV7
4 Мунижаба Татјана
одељењски старешина IV8
Филолошки факултет
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
I10, II10,  IV8,10
5 Петричевић Марија
одељењски старешина III7
Филолошки факултет
Српскохрватски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
II1,3,  III5,7,  IV1
6 Шаренац Милица Филолошки факултет
Српски језик и књижевност
са општом књижевношћу
Српски језик и књижевност
I8,  II2,  IV2,4,6
7 Татовић-Поповић Ивана Филолошки факултет
Југословенска књижевност
и српскохрватски језик
Српски језик и књижевност
I2,4,  III2,4,8
8 Мицић Наташа
одељењски старешина II8
Филолошки факултет I6,  II4,6,8,  III10

 

Енглески језик
Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Десанчић Јована Филолошки факултет
Енглески језик и књижевност
Енглески језик
II1,3,7,9,  IV7,9
2 Поповић Борка Филолошки факултет
Енглески језик и књижевност
Енглески језик
III7,9
3 Стојиљковић Милена Филолошки факултет
Енглески језик и књижевност
Енглески језик
II6,8,10,  III8,10
4 Ђукић-Станојевић Драгана
одељењски старешина IV2
Филолошки факултет
Енглески језик и књижевност
Енглески језик
III2,4,  IV2,4,6,8
5 Маравић Александра
одељењски старешина III3
Филолошки факултет
Енглески језик и књижевност
Енглески језик
II2,4,  III1,3,  IV1,5
6 Соларевић Сања Филолошки факултет
Енглески језик и књижевност
Енглески језик
I1,3,5,7,9,  IV3
7 Миланов Марија Филолошки факултет
Енглески језик и књижевност
Енглески језик
I2,4,6,8
8 Томановић Лидија Филолошки факултет
Енглески језик и књижевност
Енглески језик
I10

 

Руски језик
Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Бошковић Ана Филолошки факултет
Руски језик и књижевност
Руски језик
I3,9, II9, III9,  IV9
2 Синђић Александра Филолошки факултет
Група за руски језик и
књижевност
Руски језик
I1,6,  II1,4,10, III2,7, IV3,4,6,8

 

Немачки језик
Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Пришинг-Живковић Ана Филолошки факултет
Немаки језик и књижевност
Немачки језик
I5,7,  II1,7,  III1,3  IV7,9
2 Шћепановић Ксенија Филолошки факултет
Немачки језик и књижевност
Немачки језик
I2,4,8,10,  II6,8,  III2,8,10,  IV2,8

 

Француски језик
Ред. бр. Презиме и име наставника
(радни стаж)
Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Константиновић Биљана Филолошки факултет
Француски језик и књижевност
Француски језик
I1,3,7,  II3, 9,  III5,7, 9  IV3,7
2 Милановић Невенка Филолошки факултет
Француски језик и књижевност
Француски језик
I6,8,10  II2,10  III4, 8  IV4,6

 

Латински језик
Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Анђус Милеса Филозофски факултет
Група за класичне науке
Латински језик
I1,2,4,6,7,8,10,  II8,10
2 Прица Милкица Филозофски факултет
Класична филологија
Латински језик
* ради у Првој гимназији
I3,5,9, II7,9

 

Филозофија
Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Воркапић-Стојановић Миланка Филозофски факултет
Филозофија
Филозофија
III1,3, 5, 7, 9  IV1,3,7,9
2 Марјановић Небојша Филозофски факултет
Филозофија
Филозофија
* ради у Музичкој школи
III2,4,8,10  IV2, 4, 6, 8, 10

 

Социологија
Устав и права грађања
Ред. бр. Презиме и име наставника
(радни стаж)
Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Смречник Иван Филозофски факултет
Група за социологију
Социологија
Устав и права грађана
IV1,2,3,6,7,9
2 Грујић-Симеуновић Јулија Филозофски факултет
Група за социологију
Социологија,
IV4,8,10

 

Грађанско васпитање
Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Грујић-Симеуновић Јулија Филозофски факултет
Група за социологију
Грађанско васпитање
III1,3,5  IV1,2,3,4,6,7,8,9,10
3 Арсенијевић Михајло
одељењски старешина
II-10
Филозофски факултет
Група за филозофију
Грађанско васпитање
I8,9,10, II4,6,7,8,9,10 III2,4,8,10
4 Носовић Дубравка Грађанско васпитање I2,4,6

 

Верска настава
Православни катихизис
Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Стеван Јовановић
одељењски старешина I-8
Богословски факултет Српске православне цркве у Београду
Верска настава
I2,4,6,8,10,  II2,6,8,10,  III8,10, IV2,4,6,8,10
2 Павличевић Христијана Богословски факултет Српске православне цркве у Београду
Верска настава
I1,3,5,7,9  II1, 3, 7,9,
III 3, 5, 7,9,  IV3,7,9

 

Психологија
Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Дробњак Данило Филозофски факултет
Психологија
Психологија
II–1, 3, 7,
2, 4, 6, 8, 9 ,10

 

Историја
Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Костић Јелена
одељенски старешина II-7
Филозофски факултет
Историја
Историја
I1, 3, 5,7  II7,9  III5 IV7,9
2 Мaрковић Славица
одељењски старешина IV6
Филозофски факултет
Историја
Историја
I2,4,6  II2,4 III2,4,8,10
3 Рашковић Весна Филозофски факултет
Историја
Историја
II8,10  IV8,10
4 Предраг Симанић Филозофски факултет
Историја
Историја
I8,10  II3,6  III7,9
5 Марко Пиштало Филозофски факултет
Историја
Историја
I9  II1  III1,3

 

Ликовна култура
Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Богдановић Наталија
одељењски старешина III-9
Филозофски факултет
Историја уметности
Ликовна култура
I1,3,4,5,6,7,8,9,10  II1,3,7,8,9,10  III7,8,9  IV7
2 Цветковић Милош Филозофски факултет
Историја уметности
Ликовна култура
I2  II2,4,6  III10  IV8,10

 

Музичка култура
Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Сантовац Љиљана Факултет за драмску и музичку уметност
Музичка култура
I1,2,3,4,5,6,8,10  II1,2,3,4,6,8,10  III8, 10  IV7,8,10
2 Шановић Сања Музичка академија
Општа музичка педагогија
Музичка култура
* ради у Правно-биротехничкој школи
I7,9  II7,9  III7,9  IV9

 

Математика и рачунарство и
информатика

Ред. бр. Презиме и име наставника
(радни стаж)
Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Атанасковић Катарина
одељењски старешина III-1
Природно-математички факултет
Математика
I–5
2 Kрлић Сретовић Јелена Природно-математички факултет
Математика
I–8
II– 8
III–6
IV-2,8
3 Ераковић Дубравка
одељењски старешина II-2
Природно-математички факултет
Математика
I–10
II–2
III-2
IV–7
4 Жујовић Драгослава
одељењски старешина I-1
Природно-математички факултет
Математика
I–1
II–7,9
IV–1,3
5 Игњић Биљана
одељењски старешина II-4
Природно-математички факултет
Математика
I–2
II–4
III–4
IV–4
6 Мађаревић Јасна Природно-математички факултет
Математика
I–9
II–3
III–5
IV–5
7 Јовановић Ненад
одељењски старешина I-4
Математички факултет
Нумеричка математика и оптимизација
Математика
I–4
II–6
III–8
IV–6,10
8 Торњански Маја
одељењски старешина I-7
Природно-математички факултет
Математика
I– 7
II–1
III–1,7,9
9 Давидовић Драгана
одељењски старешина III-3
Природно-математички факултет
Математика
III-3
10 Љубисављевић Љиљана
одељењски старешина I-3
Природно-математички факултет
Математика
I-3

 

Рачунарство и информатика

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Атанасковић Катарина
одељењски старешина
III-1
Математички факултет
Природно-математичког факултета
Математика
Рачунарство и информатика
I– 7
III–1,5,7
Вежбе:
II–1, 3,7
III–1, 3, 7, 5
2 Давидовић Драгана
одељењски старешина
III-3
Математички факултет
Природно-математичког факултета
Математика
Рачунарство и информатика
I –5
III–3, 9Вежбе:
II– 7, 9
III–1, 3,5,7, 9
3 Аврамовић Тамара Математички факултет
Математика
Нумеричка математика и оптимизација
Рачунарство и информатика
I–8, 10
IV–2, 4
Вежбе:
II–2, 4, 8, 10
III–2, 4
IV–2, 4, 6, 8,10
4 Миловановић Вања Математички факултет
Теоријска математика и примене
Рачунарство и информатика
I–1, 9

Вежбе:
II–3
III–9
IV–1, 3, 5, 7

5 Љубисављевић Љиљана
одељенски старешина
I-3
Природно-математички факултет
Математика
Рачунарство и информатика
I–5, 9
IV–1, 3, 5, 7
Вежбе:
II–1, 9
IV–1,3, 5, 7
6 Брковић Зорица Електротехнички факултет
Електроника
Рачунарство и информатика
I– 8
III– 8
IV – 6,8,10
Вежбе:
II–6, 8, 10
III– 6, 8
IV–2, 4, 6, 10, 8
6 Николић Сандра Математички факултет
Математика
Рачунарство и информатика
I–2, 4
III– 2, 4, 6
Вежбе:
II–2, 4, 6
III– 2, 4, 6, 8

 

Физика

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Јешић Јасмина
одељењски старешина
IV-5
Природно-математички факултет
Група за физику
Физика
II–2, 4
IV–3, 5, 7
2 Јовановић Дивна
одељењски старешина
IV-4
Природно-математички факултет
Група за физику
Физика
II–6
IV–2, 4, 6
3 Марковић Мирјана Природно-математички факултет
Одсек за физичке и метеоролошке науке
* ( инвалид II категорије )
III–1, 3, 5
4 Миљаковић Татјана
одељенски старешина
II-9
Природно-математички факултет
Одсек за физичке и метеоролошке науке
Физика
II–1, 3, 7,9
III-7, 9
IV–1
5 Мр Николић Биљана
одељењски старешина III-6
Природно-математички факултет
Група за физику
Физика
II– 8, 10
III–2, 4, 6, 8
IV–8, 10
6 Павловић Смиљана Природно-математички факултет
Група за физику
Физика
I–1,2,3,4,5,7,8,9,10

 

Географија

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Јовановић Маја
Mарија Кужет
Природно-математички факултет
Географија
Географија
I– 3, 5, 7, 9
II–3, 7, 9
2 Божић Зоран
одељењски старешина
I-2
Природно-математички факултет
Географска група
Географија
I–1, 2
II–1, 2
III–1, 3, 5, 7, 8, 9
3 Григоров Тома
одељењски старешина
III-4
Природно-математички факултет
Географија
Географија
I– 4, 8, 10
II– 4, 6, 8, 10
III–2, 4, 6

 

Хемија

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Драмићанин Нинослав Природно-математички факултет
Физика и хемија
Хемија
* ради у Четрнаестој гимн.
I–8
II-10
IV–6
2 Малинар Данијела
одељењски старешина
I-5
Природно-математички факултет
Хемија
Хемија
*ради у приватној гимназији
I–5, 7
III–3
3 Ивин Мирјана
одељењски старешина
II-3
Природно-математички факултет
Хемија
Хемија
I–1
II–1,3,7,9
III–1
IV–1
4 Салом Аница Природно-математички факултет
Хемија
Хемија
I–3, 9
II–4
III–2, 5
IV–3, 5
5 Шпирић Бранислава Природно-математички факултет
Хемија
Хемија
I–2, 4
II–2, 6
III– 4
IV–2, 4
6 Костадиновић Славољуб Природно-математички факултет
Хемија
Хемија
*ради у Бродарској школи
I–10
II–8
III–6

 

Биологија

Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Гарић-Полимац Јасна
одељенски старешина
II-6
Природно-математички факултет
Молекуларна биологија
Биологија
I–2, 4
II – 2,4,6,8,10
III – 2
IV–2
2 Јовичић Бранка
одељењски старешина
II-3
Природно-математички факултет
Биологија
Биологија
II– 7, 9
III–1,3,5,7,9
IV–3
3 Тешић Маја
одељењски старешина
II-1
Биолошки факултет
Биологија
Биологија
I–1, 3,5 ,7 ,9
II–1, 3
IV–1, 5,
4 Маринковић Ивана Природно-математички факултет
Биологија
Биологија
I– 8, 10
III–4, 6, 8
IV – 4, 6

 

Физичко васпитање
Ред. бр. Презиме и име наставника Завршени факултет
(група или смер)
Предмет који предаје
Предаје у одељењима
1 Ђоковић Александар Факултет физичке културе
Физичко васпитање
I–1, 3, 5, 7, 4, 6
II–1, 3, 7, 9
III–1, 3, 5, 7, 4, 6
IV–1, 7, 3, 5
2 Илић-Петковић Снежана
одељењски старешина
IV-10
Факултет за физичко васпитање
Физичко васпитање
I–2, 4, 8, 10
II–2, 4, 6, 8, 10
III–2, 4, 6, 8
IV–2, 4, 6, 8, 10
3 Мр Ракочевић Љиљана
одељенски старешина
III-9
Факултет физичке културе
Физичко васпитање
I–1, 3, 5, 7, 9
II–1, 3, 5, 7
III–1, 3, 5, 7, 9
IV–1, 3, 5, 7
4 Мрваљевић Огњен Факултет физичке културе
Физичко васпитање
I–2, 8
II–2, 4, 6, 8
III–2, 8
IV–2, 4, 6, 8