Ред. бр. Презиме и име Школска спрема Послови на којима ради
1 Ракић Зоран КВ – водоинсталатер домар
2 Мицковић Радојка Основна школа помоћни радник
3 Урошевић Љиљана Основна школа помоћни радник
4 Ристић Снежана Основна школа помоћни радник
5 Докмановић Милева Гимназија помоћни радник
6 Радовић Гордана Основна школа помоћни радник
7 Илић Радица
(Ивана Радивојевић)
Основна школа помоћни радник
8 Милошевић Рајна Основна школа помоћни радник
9 Ћерими Бајрамша Основна школа помоћни радник
10 Ташковић Слађанка Трговачка школа помоћни радник
11 Марковић Ружа Основна школа помоћни радник
12 Тимотијевић Даница Основна школа помоћни радник
13 Павловић Снежана Биротехничка школа помоћни радник
14 Тричковић Марица Основна школа помоћни радник