Природно-математички смер | Друштвено-језички смер | Страни језици

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ГИМНАЗИЈЕ

Упис ученика у први разред за нову школску 2013/2014. годину, извршен је у јулу 2013. године, а на основу спискова које смо добили од Министарства просвете и спорта. Уписали смо:

 • 5 одељења природно-математичког смера
 • 4 одељења друштвено-језичког смера

ПРВИ РАЗРЕД – 9 одељења

 • Гимназија: природно-математички смер ? 5 одељења
 • Гимназија: друштвено-језички смер ? 4 одељења

ДРУГИ РАЗРЕД – 9 одељења

 • Гимназија: природно-математички смер ? 6 одељења
 • Гимназија: друштвено-језички смер ? 4 одељења

ТРЕЋИ РАЗРЕД – 9 одељења

 • Гимназија: природно-математички смер ? 5 одељења
 • Гимназија: друштвено-језички смер ? 3 одељења

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – 9 одељења

 • Гимназија: природно-математички смер ? 6 одељења
 • Гимназија: друштвено-језички смер ? 3 одељења

У свим разредима настава се реализује по гимназијском плану.

 

ПЛАН ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

Годишњи фонд часова обавезних предмета састављен је према Правилнику о изменама и допунама Правилника о плану образовања и васпитања за први разред и Правилника о програму образовања и васпитања за други, трећи и четврти разред гимназија.

 

Природно – математички смер

Природно-математички смер

Друштвено – језички смер

Страни језици

 

 • Енглески језик
 • Руски језик
 • Немачки језик
 • Француски језик
 • Латински језик