Библиотечка секцијаДрамска секција | Спортска секција

 

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА

 

Септембар ? 4 састанка
Формирање секције, информисање ученика о циљевима и задацима секције, доношење плана рада за текућу школску годину.

Октобар ? 4 састанка
Истраживачки задаци везани за почетак школске године и припрема тематске изложбе. Припрема тематске изложбе у оквиру Сајма књига и анкете о читању.

Новембар ? 4 састанка
Упознавање ученика, тј. чланова секције са основним библиотечким појмовима, навикавање на чување библиотечког фонда и развијање читалачких навика код ученика. Сарадња са секцијама на територијама општине и града. Посета Катедри за библиотечко-информационе делатности на Филолошком факултету у Београду. Сарадња са драмском, литерарном и рецитаторском секцијом. Уређивање простора библиотеке, читаонице и осталих просторија у школи (стварање лепшег амбијента за учење и рад, неговање цветних садница, постављање ђачких радова на зидиве и отворен простор). Изложба о раду библиотечке секције, њеним члановима, изложбама…

Децембар ? 4 састанка
Практичан рад: припрема изложбе о Новој години и активности у оквиру обележавања Нове године (анкета). Упознавање планова секције са радом наше библиотеке од њеног оснивања, кроз 20. век и припреме за изглед и услуге у 21. веку. Кроз пригодна предавања и адекватне програме, ставити акценат на потребу да ученици што лакше и брже дођу до информација (каталози, енциклопедије, библиографије, лексикони) и да, временом, библиотека постане средиште комуникација, као и да кабловски буде повезана са свим просторијама у школи.

Јануар ? 4 састанка
Практичан рад: школска слава Свети Сава (изложба). Анализа рада секције у првом полугодишту. Сусрет са одабраним писцем.

Фебруар ? 4 састанка
Сусрети са члановима секција других школа, успостављање сарадње и редовна комуникација. Трагање за донаторима у школи и ван ње, у циљу попуњавања фонда библиотеке, одржавање контаката са њима и укључивање у рад секције.

Март ? 4 састанка
Практичан рад: путем усменог излагања и расправа уз коришћење одломака из дела, разговарати о неком актуелном књижевном делу. Обилазак библиотеке „Светозар Марковић“ (акценат ставити на легате). Предавање о рукописној књизи, настанку, чувању и преписивању, уз неговање лепог писања- калиграфије.

Април ? 4 састанка
Практичан рад: за Васкрс – такмичење у осликавању јаја и изложба осликаних јаја. Пригодна изложба поводом Васкрса (тематска изложба). Пролећно сређивање простора школске библиотеке, неговање цветних садница и обнављање садница. Акција сакупљања књига у школи. Помоћ матурантима у припреми литературе у изради матурских радова.

Мај ? 4 састанка
Практичан рад: изложба „Матуранти, срећно!“ Реч ђака генерације о свом школовању у нашој гимназији; слике са матурског бала. Чланови секције узимају активно учешће у контроли враћања књига, посебно матураната. Анализа рада секције у школској 2011/2012. 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА

 

Драмска секција Пете београдске је њен најпознатији бренд с обзиром на чињеницу да је више од 150 еминентних наших драмских уметника своје прве стваралачке кораке и припрему за професионални ангажман начинило док су још били ученици наше школе. Тај списак је импресивнији од свих других у историјату ове установе. Од 1998.године драмску секцију гимназије води професор српског језика и књижевности Растко Јевтовић. Сваке године драмска секција прима нове чланове и задржава старе(осим оних који заврше четврти разред), тако да њихов број варира од 20 до 50. Рецимо, током протекле школске године приликом рада на пројекту „Ван мрежа” , који је освојио прво место на драмском такмичењу Палилулске олимпијаде културе, драмска секција је бројала тридесетак чланова, а ове школске године на пројектима „Деца неона”, који ће нас представљати на ПОК-у, „Виолиниста на крову”, у сарадњи са Јеврејском општином Београд, „Монах са Свете горе” , наменски спремљен за Светосавску приредбу и „Јадни они ђаци” учествује и преко 50 ученика. Иначе, сваке године се један број првака пријави на драмску секцију с образложењем да је управо тај рад био разлог њиховог доласка у Пету београдску гимназију. На пример, ове 2012./2013. године нам се пријавило четрдесетак првака. Осим професора Растка Јевтовића, ангажована је ове школске године и професорка српског језика и књижевности Милица Шаренац, која води литерарну секцију, око пројекта „Деца неона”.

Драмска секција има за основни циљ да ученике гимназије усмери ка драмској уметности. Зато се , осим скоро свакодневних проба у Камерној сцени, она усмерава и ка активном праћењу репертоара београдских позоришта, као и ка комуникацији са професионалним драмским уметностима. Сваке године чланови драмске секције посећују Факултет драмских уметности, и за време ФЕСТ-а, као и кроз планирани обилазак ове установе под вођством професора Растка Јевтовића.

Драмска секција природно сарађује и са „Театром Пет, који је изворно изникао на Камерној сцени Пете. Неки његови садашњи и бројни бивши чланови су и некадашњи чланови драмске секције. У неким пројектима „Театра Пет” чак у учествују чланови драмске секције што је, на пример, случај са пројектом „Балкан експрес” , који је у припреми.

И поред тога, драмска секција има различито усмерење од „Театра Пет”, јер је базично везана за школски живот и скоро све њене представе третирају ту тему.Најзад, школски театар има свој посебни идентитет.

 

СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ

ЦИЉ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ:

Спортске активности се организују свакодневно. Такмичења се одигравају између смена. Током школске године се врше припреме за општинско, градско и републичко такмичење за мушке, односно женске екипе, у оквиру спортова: стони тенис, одбојка, рукомет, кошарка, пливање, гимнастика.

Задужени професори руководе и различитим секцијама: кошаркашком, рукометном, одбојкашком и гимнастичком.

 

Спорт Мушка екипа Женска екипа
стони тенис Александар Ђоковић  
одбојка Огњен Мрваљевић Снежана Илић-Петковић
рукомет Александар Ђоковић Љиљана Ракочевић
кошарка Александар Ђоковић Љиљана Ракочевић
пливање Огњен Мрваљевић Снежана Илић-Петковић
гимнастика Огњен Мрваљевић Снежана Илић-Петковић