Ред. бр. Презиме и име Школска спрема Послови на којима ради
1 Шекуларац Светлана Гимназија, рачуновођа рачунополагач
2 Докмановић Милева Гимназија благајник
3 Станковић Анђелија Виша економска школа административни референт