U saradnji sa Francuskim Institutom, profesorka francuskog jezika Biljana Konstantinovi? organizovala je 17. decembra 2013. u na?oj ?koli radionicu na temu nadrealizma.
Tom prilikom, grupa sa?injena od dvadesetak u?enika razli?itog uzrasta najpre je pratila izlaganje francuskog lektora D?ona Meredita na tu temu, a zatim, u jako dobrom raspolo?enju i vrlo motivisani, proveli jedno kreativno popodne u izradi vrlo originalnih radova.

DSC04065
DSC04048
DSC04053
DSC04059